iphone navody header image5
Návody

Pokročilé nastavenia fakturácie (iPhone, Android)


V hlavnom menu zvoľte položku “Nastavenia”.

Kliknutím na “Nastavenie fakturácie” prejdete na pokročilé nastavenia.

Tieto nastavenia budú použité pre všetky Vaše faktúry(pri jednotlivých faktúrach je ich môžné zmeniť). Kliknutím na “Formát” sa dostanete k nastaveniam automatického číslovania.

Vyberte z preddefinovaných formátov alebo zvolťe “Vlastný” a zadajte formát, ktorý si želáte používať.

V nastaveniach nájdete ešte možnosť automatickej zhody čísla faktúry a var. symbolu a funkciu bysquare, pomocou ktorej môžu byť faktúry hradené QR kódmi. Kliknutím na “Texty na faktúre” sa dostanete do pokročilých nastaveniach textov na výslednom PDF.

Texty, ktoré nastavíte v tejto sekcii budú platné pre všetky faktúry vystavené mobilnou aplikáciou.

Ďalšie návody pre iPhone/Android:

Vystavenie prvej faktúry- http://miniblog.minifaktura.sk/?p=182

Pridanie prvého klienta – http://miniblog.minifaktura.sk/?p=182

Pridanie prvej položky - http://miniblog.minifaktura.sk/?p=217

Nastavenie loga, podpisu a pečiatky - http://miniblog.minifaktura.sk/?p=222

Predošlý príspevok Ďalší príspevok

Mohlo by sa Vám taktiež páčiť