Návody, Novinky

Čiastočný platca DPH podľa §7 a §7a

sikovny ciastocny platca

Web miniFAKTÚRY prešiel opäť ďalším kolom úprav a leštenia. Okrem optimalizácie niektorých funkcií a vychytania nejakých neposedných múch, sme pre pohodlnejšie používanie pridali k platcovi a neplatcovi DPH ešte tretí typ fakturanta a to čiastočného platcu podľa §7 a §7a.

Pre tých, ktorým detaily zákonov spojených s fakturovaním nič nehovoria, ide o subjekt, ktorý fakturuje na domácom území, t. j. “vnútroštátne” ako neplatca DPH, ale ak chce vyrábať/vykonávať tovar a služby pre zahraničné subjekty členských štátov EÚ(alebo ich príjmať), musí sa zaregistrovať ako čiastočný platca DPH podľa §7 a §7a. Voči zahraničným odberateľom si tak uplatňuje prenos daňovej povinnosti a na faktúre má zobrazené jednak IČ DPH a v poznámke informáciu o prenášaní daňovej povinnosti na zákazníka/klienta.

Ak si vo svojích firemných údajoch zmeníte typ fakturanta na čiastočného platcu a zadáte svoje IČ DPH, tak sa Vám bude na faktúrach zobrazovať spolu aj s poznámkou o prenesení daňovej povinnosti a to automaticky podľa toho, či faktúru vystavíte pre domáceho alebo zahraničného klienta. Pre domácich klientov a pre tých, ktorí nemajú zadanú štátnu príslušnosť, budete vystavovať faktúry ako klasický neplatca DPH, ale akonáhle aplikácia zaznamená zahraničného klienta(klient musí mať vyplnenú krajinu), tak Vám na faktúru pridá IČ DPH a poznámku o prenose daňovej povinnosti.

treti typ fakturanta

Tretí typ fakturanta je podporovaný jak webovou ako aj mobilnou verziou a my dúfame, že Vám táto nová funkcia pomôže miniFAKTÚRU využívať ešte jednoduchšie a efektívnejšie.

Pre tých, čo si chcú dané zákony preštudovať dopodrobna odporúčame nahliadnúť do tohto dokumentu:

Predošlý príspevok Ďalší príspevok

Mohlo by sa Vám taktiež páčiť