Návody

Číslovanie faktúr

user cover

Koľko ľudí, toľko chutí – to platí aj pri číslovaní faktúr a iných dokladov. Nakoľko formát číslovania nie je daný zákonom, majú podnikatelia tendenciu si určiť svoj vlastný – bohužiaľ veľakrát nie úplne najšťastnejší – formát, čo môže viesť k mnohým komplikáciám. Čítajte ďalej pre tipy a triky ako sa vo vlastnom číslovaní nestratiť.

- Základ je číslovať faktúry chronologicky vzostupne, čiže každý nasledujúci doklad by mal mať predošlé číslo + 1.

- Formát číselného radu môže obsahovať textové reťazce alebo viac kombinácii číslic, ide o to, aby číslovanie malo zmysel a bolo prehľadné pre Vás aj všetky subjekty, ktoré faktúru obdržia(klient, účtovník, daňový pracovník).

- Nakoľko pri párovaní platieb pri bankových transakciách môže odberateľ uviesť variabilný symbol iba ako číslice, neodporúča sa používať v číselnom rade pomlčky, lomítka pod.

- Ak nepoužívate automatické číslovanie miniFAKTÚRY alebo iného účtovného softvéru, musíte dbať na chyby, ako napríklad vynechanie čísla. Najlepšie urobíte ak priložíte nejaký doklad, ktorým osoba, ktorá daný dokument vystavovala potvrdí, že ide o omyl.

V miniFAKTÚRE používame pre faktúry a dobropisy jednu číselný rad a pre zálohové faktúry druhý, ktorý začína označením ZAL(v prípade ponechania prednastaveného formátu). Obidva číselné rady si môžete samozrejme ľubovoľne prispôsobiť pre Vaše potreby v Nastaveniach fakturácie, v sekcii Číslovanie faktúr. Ak spolu s webovou verziou používate aj mobilnú appku pre Váš iPhone, iPad, či Android zariadenie, treba dbať na to, aby sa nastavenia formátu č9slovania a nasledujúceho čísla Vašich dokladov v mobile zhodoval s tým na webe.

Predošlý príspevok Ďalší príspevok

Mohlo by sa Vám taktiež páčiť