kiss
Novinky

Nové funkcie a úpravy – marec 2017

Počas chladných zimných dní miniFAKTÚRA nespala zimným spánkom. Namiesto toho sme usilovne pracovali, aby Vás s príchodom jari privítalo množstvom nových užitočných funkcií. Horúce novinky sa týkajú ako webovej stránky, tak aj mobilnej aplikácie a pomôžu Vám nielen ušetriť čas, ale aj lepšie si zorganizovať celé Vaše podnikanie. Dovoľte nám teda predstaviť najvýraznejšie zmeny:

 

Email – prílohy a viac adries

Už dlhšie ste požadovali, aby sa odosielanie faktúr na webovej stránke vyrovnalo mobilnej iOS aplikácii. Pridali sme preto možnosť pridávať prílohy k faktúram pri odosielaní emailu. K faktúre môžete jednoducho priložiť hocijaký ďalší súbor – jeden alebo viac  – do veľkosti 2MB. K faktúram tak môžete pripojiť napr. excelovskú tabuľku s prehľadom vykonaných prác a k cenovým ponukám obrázky Vašich produktov.
Ak je potrebné poslať faktúru či iný dokument na viac adresátov naraz, stačí emailové adresy oddeliť čiarkou. Jednotliví prijímatelia emailu nevidia ostatné adresy, na ktoré ste odoslali jednotlivé emaily. Takto môžete napr. Vaše cenové ponuky rozposlať aj na 10 potenciálnych zákazníkov naraz.

 

Značky (tagy)

Táto funkcia je dostupná aj v iOS mobilnej aplikácii. Do všetkých predvolených textoch emailov – či už ide o zasielanie faktúr alebo upomienok – môžete doplniť značky, ktoré sa v e-maily zmenia na konkrétne údaje z faktúry. Spočiatku to znie zložito, ale je to jednoduché a efektívne.
Napr. predvolený text emailu “Posielame Vám faktúru #NUMBER# na sumu #TOTAL#” sa bude meniť s každou faktúrou a v texte emailu budú vždy zobrazené aktuálne číslo faktúry a aktuálna suma na úhradu.

Značky, ktoré môžete využiť, sú:
#DOCUMENT_NAME# – typ dokumentu (faktúra, cenová ponuka, dodací list a pod.)
#NUMBER# – číslo dokumentu, ktorý posielate
#CLIENT_NAME# – názov klienta, na ktorého je dokument vystavený
#TOTAL# - celková suma faktúry
#TOTAL_DUE# – suma na úhradu
#COMPANY_NAME# – názov Vašej firmy

 

posta SK

A takto to vyzerá v praxi: Značky a Prílohy

 

Vyhľadávanie v nákladoch

Malý, ale užitočný pomocník – vyhľadávanie. V sekcii Náklady môžete odteraz vyhľadávať podobne, ako vo faktúrach. Stačí zadať kľúčové slovo a miniFAKTÚRA vyhľadá potrebný náklad. Vyhľadávanie môžete, samozrejme, kombinovať s rozličným filtrovaním Nákladov.

 

Dôkladnejšie zobrazenie dane

Ak vystavujete faktúry s daňou, určite ste si všimli menšiu zmenu v sumárnej položke pri riadku DPH. Novinkou je, že na faktúrach sa zobrazuje aj celková suma, z ktorej bola daň vyrátaná. V prípade viacerých daní na faktúre uľahčíte Vášmu účtovníkovi prácu. Po novom sa takto zobrazujú faktúry ako na webovej stránke, tak aj na Vašom iPhone či iPade.

 

Rozšírené používateľské práva

Správa používateľského prístupu je veľmi dôležitá funkcia pre väčšie firmy, ktoré majú založených viacero používateľov v jednom konte miniFAKTÚRY. Kým v minulosti bolo možné voliť iba medzi Majiteľom (ktorý vidí všetky dokumenty) a Zamestnancom (ktorý má prístup len k vlastným dokumentom), tak odteraz môže majiteľ konta povoliť alebo odoprieť prístup používateľom aj k jednotlivým firmám. Daný používateľ následne vidí len údaje povolenej firmy a nemá prístup k iným dokladom či nastaveniam. Užívateľské práva sa spravujú na webovej stránke v sekcii Nastavenia – Používatelia a majú, samozrejme, vplyv aj na zobrazené údaje v mobilnej aplikácii.
S touto zmenou sme pridali aj možnosť používateľom “Zamestnanec”, aby využívali sekciu Náklady. Majú tak prístup k nákladovým položkám a aj sami môžu náklad uložiť.

 

Úprava upomienok

Veľa z Vás si prialo mať možnosť upraviť si text upomienok podľa svojich predstáv. Môžete tak spraviť v sekcii Nastavenia – Nastavenie dokumentov – Šablóny E-mailov. Túto možnosť sme pridali na webovej stránke a onedlho sa ocitne taktiež v mobilnej aplikácii. V upomienkach môžete použiť aj vlastné značky.

 

Predvolené nastavenia klienta

Oddnes môžete v miniFAKTÚRE nastaviť pre každého zvlášť klienta dôležité fakturačné údaje ako sú: zľava, splatnosť, forma úhrady, dátum dodania, mena, jazyk, bankový účet, oslovenie a poznámka do faktúry. Na webovej stránke v sekcii Klienti kliknite na niektorého klienta a zvoľte Predvolené nastavenia. Keď následne klienta použijete do faktúry, aplikujú sa na ňu všetky predvolené nastavenia z daného klienta.

 

SK client

Predvolené nastavenia v Klientovi

 

 

Touch ID

Počnúc posledným updatom máte možnosť zamknúť  iOS mobilnú aplikáciu pomocou Touch ID. V sekcii Nastavenie – Bezpečnosť zvoľte Použiť Touch ID a zvoľte interval uzamykania. Aplikácia sa zamkne v prípade, ak s ňou určenú dobu nepracujete alebo ak sa prepne Vaše zariadenie do spánkového režimu.

- – - – -

 

V nasledujúcom období budeme pracovať na zmenách, ktoré nebudú viditeľné na prvý pohľad, za to však budú mať ďalekosiahly dopad na celkové fungovanie miniFAKTÚRY. Počnúc prechodom na novú verziu PHP, cez optimalizáciu databáz až po “prekopanie vnútorností” mobilnej aj webovej aplikácie. Výsledkom bude ešte modernejšia, rýchlejšia a spoľahlivejšia aplikácia, ktorú bude radosť vyvíjať a pridávať do nej nové potrebné funkcie.

Predošlý príspevok Ďalší príspevok

Mohlo by sa Vám taktiež páčiť