iphone navody header image
Návody

Vystavenie prvej faktúry (iPhone, Android)


Po spustení aplikácie sa dostanete rovno do zoznamu faktúr. Novú faktúru vytvoríte jednoducho kliknutím na tlačidlo “+”.

Zvoľte si klienta z preddefinovaného zoznamu alebo jednoducho vytvorte nového.

V detailoch nájdete automatické číslovanie faktúr, dátumy, formu úhrady, symboly, nastavenie zľavy, …

Pomocou tlačidla “+” pridáte položku z preddefinovaného zoznamu alebo jednoducho vytvoríte novú.

Pomocou náhľadu si môžete pozrieť ako bude Vaša faktúra vyzerať, keď ju vytlačíte. Ak je všetko v poriadku, kliknete na “Vystaviť”.

Vystavenú faktúru si môžete rovno vytlačiť alebo odoslať klientovi emailom vo formáte pdf.

Ďalšie návody pre iPhone/Android:

Pridanie prvého klienta – http://miniblog.minifaktura.sk/?p=182

Pridanie prvej položky - http://miniblog.minifaktura.sk/?p=217

Nastavenie loga, podpisu a pečiatky - http://miniblog.minifaktura.sk/?p=222

Pokročilé nastavenia fakturácie - http://miniblog.minifaktura.sk/?p=241

Predošlý príspevok Ďalší príspevok

Mohlo by sa Vám taktiež páčiť