Novinky

Zmeny v platobnom styku – systém SEPA

sepa1

Počnúc 1. februárom 2014 bol zavedený nový jednotný systém SEPA. týka sa platobného styku medzi jednotlivými podnikateľskými  subjektami a taktiež súkromych osôb a ide o relatívne revolučnú zmenu, ktorá by mala celý proces jednak zrýchliť, a taktiež zjednodušiť a znížiť náklady s tým spojené, vzhľadom na to, že poplatky za sprostredkovanie platieb budú také isté do zahraničia ako v tuzemsku.SEPA = Single Euro Payment Area, tj Jednotná oblasť platieb v eurách. Zúčastňuje sa v nej 28 krajín EÚ a niekoľko krajín mimo EÚ – Nórsko, Lichtenštansjko, Island, Švajčiarsko a Monako. Systém zahŕňa predovšetkým jednotnú formu bankového účtu a pravidiel pre medzibankový styk v rámci zúčastnených krajín.

Tvar bankových účtov, ktorý sa bežne používal(číslo účtu/kód banky) bude nahradený tvarom IBAN, ktorý sa doteraz používal iba pre zahraničné platby. Pre občanov-súkromné osoby platí dvojročné prechodné obdobie (do 31.1.2016), podnikatelia sú však nový tvar bankového účtu povinní používať už od 1. februára 2014.

  • súčasné nepovinné údaje “variabilný symbol”, “špecifický symbol”, “konštatný symbol” či “poznámka” nezanikajú, akurát ich v novom systéme nahradí pole “Referencia platiteľa”. Podľa všetkého budú v internet bankingoch komerčných bánk prístupné aj naďalej, len sa “cestou” k príjemcovi prekonvertujú do novej“Referencie platiteľa” v tvare “/VS1234567890/SS9876543210/KS1234″.

  • inkasné príkazy nebude klient zadávať v banke, ale priamo u dodávateľa(napr. telefonickom operátorovi či elektrárňach). Jednou z avizovaných noviniek je aj zrušenie inkasa v prípade, ak klient nemá na svojom bankovom účte dostatok prostriedkov – klient si teda bude musieť častejšie “strážiť” stav svojho bankového účtu.

  • trvalé príkazy a inkasá, ktoré má klient platnosti v súčasnosti, sa automaticky prekonvertujú na nový formát a nové pravidlá

Čo s týka používania miniFAKTÚRY, uživatelia si nemusia robiť žiadne starosti, nakoľko na faktúre je možné mať obidva tvary bankových údajov, takže podľa potreby a štátu, do ktorého sa fakturuje, nastaviť ten vhodný. Do budúcna rátame s automatizáciou zobrazovania správneho tvaru bankových údajov, poľa krajiny klienta, ktorému bude faktúra smerovaná.

Predošlý príspevok Ďalší príspevok

Mohlo by sa Vám taktiež páčiť